אִמָא

לחלום על מומיה זקנה ונשכחת פירושו שנושאים יתגלו.