נְזִירָה

מעיד על תחושת אשמה מאוד מפוזרת על בסיס הפחד סביב אובדן התמימות ותוצאותיה.