קוֹף

הקוף משקף את האישיות האינסטינקטיבית שלנו וזו קריאה לנו לפתח את האישיות שלנו במידה גבוהה יותר.