לעבור דירה

מעבר דירה תמיד מכריז על שינוי בחייו של החולם.