דִבקוֹן

מסמל התחדשות, כוח וחיים ארוכים. לחלום דבקון הוא סימן נפלא, ואם הוא ניתן לנו במתנה, אותו אדם מאחל כל טוב לעתידנו.