קִיר

להפיל אותו או לדלג עליו מתבטא הרצון לשנות דברים שמאתגרים אותנו למצב נוח עבורנו. אם אנחנו בתוך החומות זה אומר שאנחנו מוגנים ומבודדים מסכנות חיצוניות. אם זה צונח כשאנחנו נשענים עליו, אז זה מעיד שיש לנו ביטחון מועט בהגנות שלנו. אם זה בהריסות שמגלה פחד וייאוש.