מוזיאונים

המוזיאון בדרך כלל מסמל או חושף אדם בעל רמה גבוהה של תרבות ויכולת ליהנות מההנאות הקטנות בחיים. ככל שהמוזיאון עשיר יותר ומצויד טוב יותר, סימן העושר והרווחה יהיה טוב יותר. אם זה מוזיאון נטוש ומאובק, זה סימן לאזהרה החושף מצב של חוסר תקווה ופסימיות.