כדורי עש

חלום זה ממליץ לך להגן על האינטרסים שלך מפני תאוות הבצע של היחסים שלך.