לְנַפֵּץ

מסמל את הרס הפרויקטים הנוכחיים והתקוות שלנו.