בחילה

אזהרה מפני סכנה עתידית שעלולה לסכן חלק מהאינטרסים שלך.