להב

להב הגילוח מרמז על הרצון ליישם יותר כוח רצון וכנות באופן שבו אנו מתמודדים עם אירועים ובעיות המוצגות בפנינו. הלהב כנשק תמיד מביא לפרידות ולהפרדות אלימות הקשורות לבעיות נלהבות, קנאה, נקמה והונאה רומנטית.