תיק שירותים

כדאי לנסות לשים קץ לביקורת מצד אנשים מסוימים.