שושנת מים

סימן לבעיות תשוקה כמעט תמיד בגלל עודף תשוקה כזו.