צדקה

אם אתה חולם על צדקה, אז החלום הזה מראה את אהבתך ומסירותך לאחרים. אם נתת משהו לצדקה או שהיית חלק ממנו, אז חלום כזה חוזה לגבי טוב לבך לאחרים, הזקוקים לו. אם קיבלת משהו של צדקה, עליך לשקול מחדש לקבל עזרה מאחרים.