עגלת קניות

אם אתה רואה את עגלת הקניות מלאה, פירוש הדבר שאתה מצליח להפיק את המרב ממה שאתה יכול להפיק. עגלת הקניות הריקה מציינת הפסדים ואכזבות.