עֲגָלָה

אם אתה רואה עגלה בחלום, החלום הזה מציין את הקשיים שתצטרך לעבור. החלום יכול להעיד גם על הפסדים ותסכול, אך רק אם העגלה ריקה. החלום יכול גם להראות את הנטל שאתה נושא עם עצמך כחובותיך ואחריותך.