בֵּית עֲבוֹט

לראות או להיות בחנות משכן מתפרשת כהמלצת התת מודע לחולם לחשוב שאולי הוא או היא אוזל להם משאבים, פיזית, רוחנית או רגשית. אתה צריך להיות זהיר יותר כיצד אתה מקצה את המשאבים האלה או להסתכן בפיזור עצמך רזה מדי ובסופו של דבר.