בית הזכוכית

אם אתה חולם בהקשר כלשהו או שאתה רואה בית זכוכית, פירוש הדבר שחנפה עשויה לפגוע בך. אם חלמת ובחלום, ראית שאתה גר בבית זכוכית, זה אומר אובדן המוניטין שלך מאוים. לחלופין, זה יכול להצביע על כך שמסתכלים עליך.