ביברס

החלום של בונה מסמל לא אהדה שמבחינים בו. ייתכן שאתה או מישהו אחר לא תרצו להפנות תשומת לב לעצמם או להעדיף להישאר פרטיים.