קָתֶדרָלָה

משמעות הקתדרלה מוסברת בחלומה של הכנסייה.