אדם וחווה

לחלום על אדם וחוה מעידים על אושר, רווח והצלחה אישית.