הערצה

לחלום שאנשים אחרים מעריצים אותך מציין שאתה עובר מצבים קשים מאוד ועליך להכין את עצמך להתגבר על אותם מצבים ולהשיג את המטרה שהצעת. אם אתה האדם שמעריץ אז עליך לנסות להתגבר על רגשות האנוכיות והקנאה שלך.