מֶמֶר

לחלום על מצב מצוקה עמוק פירושו הפתעות גדולות שמגיעות.