מים מינרלים

לחלום שאנחנו שותים מים מינרליים מציין כי ביססנו את הבסיס להון גדול, שיספק לנו את ההנאות החשובות ביותר בחיים.