מַחַט

שימוש במחט בחלום מציין שעליך לתקן קשר או מצב מסוים שנמלט מידיך או שהגיע לקצהו. מחט היא גם סמל לכאב רגשי או פיזי כלשהו. חיפוש מחט בחלום מסמל שאכפת לך ממצבים של מה בכך.