הִתפָּרְעוּת

לראות או להשתתף במהומה מייצג אובדן אינדיבידואליות. אתה מעורב במצב הרסני.