אַבִּיר

חולם ורואה אביר מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא הגנה וביטחון. אפשר לראות את האביר כמושיע או כמי שסוחף אותו מרגליו, כ~אביר ההליכה ~.