סיכה או מחט

לחלום על סיכות ומחטים פירושו שתסבול מדאגות ומחלוקות.