מזון

לחלום שאתה אוכל, מכין או קונה אוכל, פירושו שיש לך פחד גדול מעוני, לסבול מאבדות חומריות, בדידות, דחייה של אחרים, מחלות וזקנה. עליכם לדאוג בקנאות לבריאותכם ולהיות קצת יותר אובייקטיביים ופרקטיים.