מַחסָן

לראות מחסן בחלום שלך מייצג אנרגיה מאוחסנת או משאבים נסתרים. זה מתייחס גם לזיכרון ולביצוע השאיפות שלך. כדי לראות מחסן ריק, מציין שמיצית את משאבי המתמחים שלך. אתה צריך זמן לחדש את האנרגיה ולקבל משאבים.