מוּשָׁק

ריח של מושק בחלום מציין שתמצאו שמחה במצבים שונים.