השכרה

לחלום שאתה משלם שכר דירה מעיד שאתה עוזר לאחרים במידה שאפילו איבדת את האינטרסים שלך. לחלום שאתה חייב כסף עבור שכר דירה ואין לך דרך לשלם אותו, מעיד שאתה צריך להיות אופטימי יותר.