גבוה במיוחד

לחלום שאתה גבוה במיוחד מסמל רצון לחופש. יכולת לברוח או לצאת ממצב קשה או ממערכת יחסים קשה.