גובה

לחלום להיות גבוה יותר מכל אחד אחר, מצביע על כך שאתה עשוי להסתכל עליהם מעבר לכתף שלך. אתה מרגיש מעליו או אתה, אתה מרגיש עליון. זה מייצג סמכות וגאווה. לחלום שאחרים גבוהים ממך מצביע על כך שיש לך נטייה להתעלם מדברים מסוימים. אולי אתה מרגיש שאנרגיה גבוהה יותר תמיד צופה בך ושופטת את מעשיך.