גַרדוֹם

לחלום שאתה על פיגום מייצג משהו שהוא זמני בחיים שלך. יתכן שאתה זקוק לעזרה כדי להשיג את יעדיך או לעלות לרמה גבוהה יותר.