כינוי

שמיעת כינוי בחלומך מייצגת את תחושותיך וזיכרונותיך של האדם אליו מכונה אותו כינוי. אם הכינוי אינו מוכר, ייתכן שמדובר במשחק מילים או מטאפורה. לחלום שמישהו קורא לך כינוי מרמז שאתה מנסה לשנות את האופן שבו אתה ואחרים רואים אותך.