שׁוֹפֵט

לחלום על שופט פירושו מאבק פנימי בין האידיאלים והערכים שלך לבין האידיאלים והערכים של אחרים.