לִתְקוֹף

לחלום להתקפה מציע שאתה צריך לנצל את זמנך בצורה טובה יותר. אתה מרגיש שזה לא הזמן לעשות כל מה שאתה רוצה. החלום הזה מייצג גם את הלחץ על עצמך.