ריבה

לחלום שאתה בתוך ריבה פירושו הפתעות נעימות וגילויים חדשים. שקול גם את האמור " נתפס בפקק תנועה " שמשמעותו שאתה יכול להיות בבעיה. לחלום שאתה גורם לריבה צופה חיי בית מאושרים. לחלום שאתה בורח מריבה מעיד על כך שניתן להפריד ביניכם. יש לך גם אחריות רבה וצריך ללמוד להגיד לא.