אוטו

לחלום שאתה נוהג במכונית בחלום מעיד על חוסר ביטחון וחוסר ביטחון.