הרשאה

לחלום שאתה מאשר משהו מעיד שאתה מעורב בעניין כלשהו או בהחלטה חשובה. שקול את סוג ההרשאה. אם מדובר בצו חיפוש, עליכם לבדוק את המניעים והפעולות שלכם. אם מדובר בצו מניעה, עליכם להפסיק את מה שאתם עושים ולנקוט בדרך פעולה אחרת.