שיבולת שועל

לראות או לאכול שיבולת שועל בחלום מסמל נוחות וניחומים. זה מייצג את החיים הפשוטים.