צרעה

לראות צרעה בחלום פירושו מחשבות שליליות ותחושות כעס. לחלום שצרעה נעקצה בך מסמלת קנאה ושנאה הצומחים כלפיך.