מָהִיר

לחלום שאתה צום מצביע על כך שיהיה לך קשה מאוד ואתה לא אמון בצורה לא הוגנת באנשים שונים.