הַצלָפָה

לראות אדם שמצליף בחלום מרמז שאתה פוגע בעצמך. התנהגות ופעילויות פזיזות יובילו אתכם למסלול של הרס. אתה צריך למצוא את עצמך ולחשוב מה אתה רוצה לעשות בחיים שלך.