מעיל בית

לראות או ללבוש מעיל בית בחלום מעיד על הצעותיך. אולי אתה מרגיש שאנשים עשויים לראות את הכוונות האמיתיות שלך. הסמל עשוי גם להצביע על הזנחה בנוגע למצב מסוים.