כַּדוּר

לחלום על כדור שמופיע בחלק כלשהו בגופך מצביע על כך, ככל שתרצה, לא יכול להסתיר את האמת בדברים מסוימים.