תיק

לחלום על תיק אומר שתהיה לך הצלחה ושמחה רבה בחיים שלך. שקית ריקה מעידה כי עלול להיות מוות או מחלה.