בקבוק

אם אתה חולם שהבקבוק ריק, זה מצביע על כך שיהיו נסיגות וייסורים אם הוא מלא, אז זה אומר שתהיה אהבה ושמחה. אם הוא נשבר זה סימן לתסכול.