תחתונים

לראות או להשתמש בתחתונים בחלום מייצג עמדות ורגשות נשיים. זה משקף נקודת מבט נשית. חלום שבו אתה מוריד את התחתונים מסמל את הרעיונות שלך לגבי מיניות. זה עשוי גם להצביע על הצורך לרדת לעומק הדברים. אולי אתה רוצה למצוא דרך לצאת ממצב כלשהו.